ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย
แจ๊ค หม่า - รุ่นเครื่องปริ้น

+- ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย (https://www.huaybondin.net)
+-- บอร์ด: สาระและความบันเทิง (https://www.huaybondin.net/forum-6.html)
+--- บอร์ด: สาระน่ารู้ (https://www.huaybondin.net/forum-16.html)
+--- กระทู้: แจ๊ค หม่า (/thread-467659.html)แจ๊ค หม่า - aglow - 11-20-2018

แจ๊ค หม่า เผยความลับ
คนจีน 1,300 ล้านคนตกตะลึง
เฉินหลง หลิวเต๋อหัว โจวซินเฉือ
ฟังแล้วร้องให้                     

-หากชีวิตเรา ถือเงินทอง
เป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ความยากลำบาก 

-หากชีวิตเรา ถือบุตรธิดา
เป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ความเหนื่อยล้า 

-หากชีวิตเรา ถือความรัก
เป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ความเจ็บปวด 

-หากชีวิตเรา ถือการแข่งขัน
เป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ความตกต่ำ 

-หากชีวิตเรา ถือความเอื้อเฟื้อใจกว้าง
เป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ความโชคดีมีสุข 

-หากชีวิตเรา ถือความพอเพียง
เป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ความสุข 

-หากชีวิตเรา ถือบุญคุณ
เป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตา 


คุณธรรม สุภาพบุรุษ 6 ประการ 

1. การเป็นคน:
เหนือเราให้นบน้อม
ใต้เราอย่าดูหมิ่น
ถือเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติ 

2. การงาน:
เรื่องใหญ่ให้จริงจัง
เรื่องเล็กที่ไม่สำคัญอย่าใส่ใจ
ถือเป็นปัญญา 

3. ผลประโยชน์:
มี 6 ส่วน แต่เอาเพียง 4 ส่วน
ถือเป็นคุณธรรม 

4. ความเที่ยงตรง:
รักษาความเที่ยงธรรมดั่งเช่นดอกบัว
ที่หอมใสสะอาดขจรไกล
ถือเป็นความเที่ยงธรรม  

5. การปฏิบัติกับคน:
 สัตย์ซื่อต่อผู้คน
ถือเป็นความน่าเชื่อถือ 

6. การบำเพ็ญ:
รวมศูนย์จิตสมาธิ
เคารพฟ้า รักผู้คน
ถือเป็นเมตตาธรรม 

-เวลาไม่มีเงิน
ขอให้ขยันทำงาน เงินก็มา
อันนี้เรียกว่า สวรรค์ประทานรางวัล
ให้ความขยัน                   

-หากไม่ยอมให้หรือเสียสละ  ก็ไม่มี....

-คุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใด
คนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้น

-อย่าอวด

1. อย่าอวดอ้างเงินของคุณในโรงพยาบาล
เพราะมันเป็นเพียงกระดาษ 1 แผ่น 

2. อย่าอวดอ้างงานที่คุณทำ 
เพราะเมื่อไม่มีคุณ จะมีคนอีกมาก
ที่ทำได้ยอดเยี่ยมกว่าที่คุณทำ 

3. อย่าอวดอ้างบ้านช่องของคุณ
เพราะเมื่อคุณไปแล้ว  มันก็กลาย
เป็นรังของคนอื่น 

4. อย่าอวดอ้างรถของคุณ
เพราะเมื่อคุณจากไป
กุญแจรถก็อยู่ในมือคนอื่นแล้ว 

    มีสิ่งเดียวที่คุณจะอวดอ้างได้
คือสุขภาพที่ดีของคุณ 
    ขอให้เพลิดเพลินกับชีวิต
ที่มีสุขภาพดี
    จงดูแลรักษาตัวเองให้ดี
เนื่องจากอะไหล่ไม่อาจเข้ากันได้
และราคาสุดแพง ที่สำคัญคือ
ไม่มีของให้ 

https://www.youtube.com/watch?v=-pKDXah6eVw&feature=youtu.be 
เมื่อดูจบขอให้ ได้แบ่งปันให้คนรอบข้างได้รับรู้ ยิ่งมากยิ่งดี